Khóa học General ESL tại Trường Anh ngữ UV ESL

ngữKhóa học General ESL tại trường UV ESL được thiết kế bao gồm 10 lớp học mỗi ngày, thời lượng mỗi lớp 50 phút, trong đó có 4 lớp Man to Man, 2 lớp nhóm nhỏ 1:4, 2 lớp nhóm lớn 1:8, và 2 lớp nhóm đặc biệt. Khóa General ESL tại UV đặc biệt…

Trung tâm Anh ngữ UV ESL – Đại học Visayas, Cebu, Philippines

UV ESL là Trung tâm Anh ngữ chính thức của trường đại học Visayas, tọa lạc tại thành phố Cebu, Phillippines. University of the Visayas là trường đại học Y đầu tiên được thành lập tại Cebu, giảng dạy chuyên sâu về các ngành như Medicine, Destistry, Nursing, Pharmacy, … Trường nhận được sự tín…