⭐⭐ New School Name – New campus ⭐⭐

Các bạn biết không? Trong suốt hơn 15 năm hình thành và phát triển, chúng tôi – tập thể lãnh đạo và nhân viên trường UV ESL đã và luôn tâm niệm rằng “Làm sao để mang đến một môi trường học tập Anh ngữ phù hợp nhất cho mọi học viên?”. Chúng tôi luôn tự…