Trung tâm Anh ngữ UV ESL – Đại học Visayas, Cebu, Philippines

UV ESL là Trung tâm Anh ngữ chính thức của trường đại học Visayas, tọa lạc tại thành phố Cebu, Phillippines. University of the Visayas là trường đại học Y đầu tiên được thành lập tại Cebu, giảng dạy chuyên sâu về các ngành như Medicine, Destistry, Nursing, Pharmacy, … Trường nhận được sự tín…