Lớp nhóm FILM STUDIES – Teacher RENEE – Trung tâm UV ESL

Trung tâm Anh ngữ UV ESL cung cấp những lớp học nhóm nhỏ bao gồm 1 giảng viên và từ 2 đến 5 học viên. Một trong số các lớp nhóm mà UV cung cấp đó chính là lớp FILM STUDIES do giảng viên RENEE trực tiếp đứng lớp và quyết định nội dung giảng dạy dựa trên các bộ phim được lựa chọn để xem trong tuần.

Học viên có thể học được rất nhiều từ vựng và các cách diễn đạt khác nhau thông qua các movie được xem. Giảng viên có trách nhiệm kiểm tra việc nghe – hiểu của học viên bằng cách đặt ra các câu hỏi. Học viên có thời gian suy nghĩ câu trả lời khi giảng viên tạm thời dừng xem movie.

Các học viên trình bày ngắn gọn nội dung được xem và giảng viên sẽ làm cho nó dễ hiểu hơn thông qua việc duyệt lại và tóm tắt các thông tin, ôn tập bài học thông qua việc thảo luận nhóm.

Lớp Film Studies là một trong những lớp học phổ biến và được mong đợi nhất của học viên tại UV bởi học viên có thể học Anh ngữ thông qua các cách học thú vị!

slide1

slide4slide6slide9slide15slide10slide13slide2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s