DSCF9156
Học viên nhập học ngày 22/05/2017
DSCF9213
Học viên nhập học ngày 28/05/2017
06June.05.2017
Học viên nhập học ngày 05/06/2017
jan-30-2017
Học viên nhập học ngày 30 tháng 1 năm 2017
new-student-2017
Học viên nhập học ngày 23 tháng 1 năm 2017
slide1
Học viên nhập học ngày 7/11/2016 – trong đó có 2 học viên Việt Nam
Advertisements